Transporti dhe Dërgesa

Procesimi i porosive
Të gjitha blerjet para orës 16:00 në ditët zyrtare të punës do të procesohen dhe dërgohen brenda 24 orëve në qytetin e Tiranës dhe brenda 48 ose 72 orëve në të gjitha qytetet e tjera të Shqipërisë. Porositë e bëra gjatë fundjavave ose në ditët e festave zyrtare do të procesohen në ditën pasardhëse të punës.

Dërgesa
Dërgesa kryhet nëpërmjet korrierit dhe do të mbërrijë tek ju jo më vonë se 3 ditë në varësi të vendndodhjes tuaj. Ju do të njoftoheni nëpërmjet postës elektronike kur porosia juaj të niset. Kostoja e transportit do të llogaritet duke pasur parasysh vendndodhjen tuaj si dhe peshën e produkteve të porositura. Ju mund të shikoni koston e transportit për produktet e përzgjedhura në shportën tuaj në përfundim të procesit të porositjes (përpara se të kërkohet konfirmimi i porosisë). Nëse ndonjë nga artikujt e porosisë tuaj nuk është i disponueshëm për momentin, ne do t’iu kontaktojmë për t’iu kthyer paratë ose për të zëvendësuar artikullin. Nëse do të jetë e nevojshme, do t’iu kërkojmë kohë deri në pajisjen sërish me artikullin e munguar.

Marrja e porosisë
Çanaku nëpërmjet transportuesit do të dorëzojë produktet e porositura në adresën e caktuar nga Klienti, në pikën më të afërt të aksesueshëm nga mjeti dhe nuk merr përsipër shkarkimin apo montimin e produkteve.

Probleme me porosinë
Ne duam që ju të keni eksperiencën më të mirë në Shqipëri me blerjet elektronike, prandaj nëse hasni çfarëdolloj problemi me porosinë, ju lutem kontaktoni shërbimin e kujdesit të klientit nëpërmjet telefonit apo e-mail.
Telefon: +355 (0) 67 20 88 089.
Email: info@canaku.al

Kontaktimi i kujdesit të klientit
Kur ju kontaktoni shërbimin e klientit nëpërmjet telefonit apo e-mail, ju lutem jepni të dhënat e mëposhtme në mënyrë që të keni asistencën e kërkuar në kohë sa më të shkurtër:
1. Emrin tuaj.
2. Datën kur keni kryer blerjen (nëse e dispononi).
3. Kodin referues të blerjes (nëse e dispononi).
4. Numrin e gjurmimit të dërgesës (nëse e dispononi).
5. Përshkrim të shkurtër të problemit që keni.

Nëse na dërgoni e-mail, ne do t’iu kontaktojmë sapo të kemi zgjidhur problemin tuaj.
Nëse do të telefononi, ju do të flisni direkt me operatorët e kujdesit të klientit.

Procesimi i porosive
Të gjitha blerjet para orës 16:00 në ditët zyrtare të punës do të procesohen dhe dërgohen brenda 24 orëve në qytetin e Tiranës dhe brenda 48 ose 72 orëve në të gjitha qytetet e tjera të Shqipërisë. Porositë e bëra gjatë fundjavave ose në ditët e festave zyrtare do të procesohen në ditën pasardhëse të punës.

Dërgesa
Dërgesa kryhet nëpërmjet korrierit dhe do të mbërrijë tek ju jo më vonë se 3 ditë në varësi të vendndodhjes tuaj. Ju do të njoftoheni nëpërmjet postës elektronike kur porosia juaj të niset. Kostoja e transportit do të llogaritet duke pasur parasysh vendndodhjen tuaj si dhe peshën e produkteve të porositura. Ju mund të shikoni koston e transportit për produktet e përzgjedhura në shportën tuaj në përfundim të procesit të porositjes (përpara se të kërkohet konfirmimi i porosisë). Nëse ndonjë nga artikujt e porosisë tuaj nuk është i disponueshëm për momentin, ne do t’iu kontaktojmë për t’iu kthyer paratë ose për të zëvendësuar artikullin. Nëse do të jetë e nevojshme, do t’iu kërkojmë kohë deri në pajisjen sërish me artikullin e munguar.

Marrja e porosisë
Çanaku nëpërmjet transportuesit do të dorëzojë produktet e porositura në adresën e caktuar nga Klienti, në pikën më të afërt të aksesueshëm nga mjeti dhe nuk merr përsipër shkarkimin apo montimin e produkteve.

Probleme me porosinë
Ne duam që ju të keni eksperiencën më të mirë në Shqipëri me blerjet elektronike, prandaj nëse hasni çfarëdolloj problemi me porosinë, ju lutem kontaktoni shërbimin e kujdesit të klientit nëpërmjet telefonit apo e-mail.
Telefon: +355 (0) 67 20 88 089.
Email: info@canaku.al

Kontaktimi i kujdesit të klientit
Kur ju kontaktoni shërbimin e klientit nëpërmjet telefonit apo e-mail, ju lutem jepni të dhënat e mëposhtme në mënyrë që të keni asistencën e kërkuar në kohë sa më të shkurtër:
1. Emrin tuaj.
2. Datën kur keni kryer blerjen (nëse e dispononi).
3. Kodin referues të blerjes (nëse e dispononi).
4. Numrin e gjurmimit të dërgesës (nëse e dispononi).
5. Përshkrim të shkurtër të problemit që keni.

Nëse na dërgoni e-mail, ne do t’iu kontaktojmë sapo të kemi zgjidhur problemin tuaj.
Nëse do të telefononi, ju do të flisni direkt me operatorët e kujdesit të klientit.

× Përshëndetje!