FUGAFLEX

FUGAFLEX është një stuko dy komponente për mbushjen e fugave.

Sasia

2 KG

Njësia

Kovë

Marka

Dast

Përshkrimi

FUGAFLEX është material dy komponentësh. Komponenti A në formë pluhuri me bazë çimento, guri natyror rezina sintetike dhe pigmente special, si dhe komponenti B në formë lëngu me bazë elastomerike për rezistencë më të lartë në shtypje dhe përkulje si edhe rezistencë ndaj agjentëve kimike dhe detergjentëve larës.

Skeda Teknike

× Përshëndetje!