DW 7000 EPOXY

DW 7000 EPOXY është një ngjitës pllakash dy komponentësh me bazë rezine epokside.

Ngjyra

E Bardhë

Njësia

Kovë

Sasia

5 KG, 10 KG

Marka

Dast

Përshkrimi

DW EPOXY 7000 është ngjitës pllakash dy komponentësh i cili nuk përmban solvent. Karakterizohet nga rezistenca të larta në ngjeshje, përkulje si dhe forcë ngjitëse. DW EPOXY 7000 është rezistent ndaj
disa acideve, alkaleve, agjentëve gërryes për beton, agjentëve të pastrimit, ujit të detit dhe ujit të kripur. Sipas standardit EN 12004 klasifikohet si R2T ngjitës pë pllaka, forcë ngjitëse e përmirësuar dhe pa rrëshqitshmëri vertikale. Produkti karakterizohet nga punueshmëri e shkëlqyer dhe mjetët e punës pastrohen lehtësisht me ujë para se të forcohet.

Skeda Teknike

× Përshëndetje!