HOMESEAL LDS 5

Homeseal LDS 5 është një membranë e cila përdoret në sistemin e çatisë. Kjo membranë shërben për mbrojten e mykut dhe lagështisë nëpërmjet shtresave

Marka

Knauf Insulation

Përshkrimi

Homeseal LDS 5 është një membranë e cila përdoret në sistemin e çatisë. Kjo membranë shërben për mbrojten e mykut dhe lagështisë nëpërmjet shtresave Homeseal LDS 5 përbëhet nga dy shtresa të tekstilit të presuar, të paendur, polipropilenik. Dizajni i veçantë i membranës Homeseal LDS 5 siguron difuzionin e kontrolluar të avullit të ujit, dhe me këtë realizohen kushtet komfore të hapësirës jetësore.

Skeda Teknike

× Përshëndetje!