Pllaka Diamant 12.5mm

Pllaka gipsi e fortë për situata të veçanta. Diamant është një pllakë për ngarkesat më të larta, bazuar në vetitë e përparuara të alfa-gipsit dhe mënyrën e veçantë të prodhimit, e cila siguron dendësi të shtuar, fortësi të përparuar dhe fuqi izoluese të zërit.

Njësia

Marka

Knauf

Përshkrimi

Diamant është një pllakë për ngarkesat më të larta, bazuar në vetitë e përparuara të alfa-gipsit dhe mënyrën e veçantë të prodhimit, e cila siguron dendësi të shtuar, fortësi të përparuar dhe fuqi izoluese të zërit. Eshtë e lehtë për tu përpunuar dhe jashtëzakonisht solide gjatë operimit. Me ngurtësinë e rritur të pllakës, kapaciteti i ngarkesës së sistemeve në të cilat ajo hyn rritet. Me të njëjtët elementë lidhës, merret një ngarkesë më e lartë.
Përdoret në sistemet e ndërtimit me kërkesa të mëdha në zonat:

  • mbrojtje nga zjarri
  • mbrojtje nga zhurma
  • qëndrueshmëria e lagështisë
  • rezistenca mekanike
  • mbrojtje nga vjedhja

Skeda Teknike

× Përshëndetje!