Pllakë Gipsi Kundrazjarrit GKF

Pllaka zjarrduruese, bërthama e gipsit e së cilës është gjithashtu e përforcuar me fije qelqi të gjata 3-30 mm

Njësia

Trashësia

12.5mm, 15mm, 18mm

Marka

Knauf

Përshkrimi

Veshja e mureve anësorë dhe tavanit të nënshartesës, mureve ndarës dhe tavaneve të varura, pjesë ndërtimi të parafabrikuara me kërkesa të mbrojtjes nga zjarri.

Skeda Teknike

× Përshëndetje!