QUARTZ DECOR

QUARTZ DECOR është një grafiato dekorative që shërben për trajtimin e fasadave dhe sipërfaqeve të brendshme.

Njësia

Kovë

Sasia

25 KG

Marka

Deutsch Color

Përshkrimi

QUARTZ DECOR është i përshtatshëm për krijimin e veshjeve decorative me cilësi mjaft të mira hidroizoluese ngjitëse dhe elastike. Përdoret dhe për krijimin e veshjeve dekorative mbi sipërfaqe të mbushura me llaç, çimento ose llaç themelor termoizolues të cilat paraprakisht janë rrafshuar me MEGAGRUND ose një nga produktet e linjës TB 800.

Skeda Teknike

× Përshëndetje!