RENOFIX 58

Renofix 58 përdoret për rrafshimin e sipërfaqeve të suvatuara me Renofix 10, 90 dhe llaçka të tjerë themelorë nga RENOVA. Është produkt ekologjik me ngjyrë të bardhë brilante. I përshtatshëm për përgatitjen e sipërfaqeve për aplikimin e abribit akrilik dhe gjysmë akrilik nga seria Renofix 360, 370, 700. Një thes Renofix 58 përzihet me 6.5 – 7 litra ujë. Para përdorimit sipërfaqja patjetër duhet të jetë e thatë dhe e pastër. Përdorni mistrinë për aplikimin e materialit. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të përdoret nën temperaturë prej +5°C. T’i përmbaheni udhëzimit teknik.

Njësia

Thes

Sasia

25 KG

Marka

Renova

Përshkrimi

Renofix 58 – MASË PËR NIVELIME

Përdoret për rafshimin e sipërfaqeve te suvatuara. Parapërgatitje për në fazën finale me shtresat dekorative. Një thes Renofix 58 me reth 7-7.5 litra ujë të pastër përzihet me përzierëse 2 deri 10 min, para përdorimit pëzihet përseri, para se telyhet siperfaqja me Renofix 58 baza e lyer duhet të jetë e thatë, pastaj me mistrinë rafshuese lyhet e tërë siperfqja, pas 24 oreve mund të lyhet sipërfaqja me
shtresat dekorative.

Vetitë

  • Materiali i përzier me ujë duhet të harxhohet brenda 2 orëve.
  • Të mos përzihet me materiale tjera.
  • Të mos punohet nën
  • Temperaturë + 5ºC.
  • Të ruhet në të thatë.

Skeda Teknike

× Përshëndetje!