Këndore Plastike me Rrjetë Eco

Këndore plastike me rrjete qelqi 10*10cm PVC nga të dyja krahët.

Njësia

Copë

Sasia

2.5ml

Përshkrimi

Ele këndore pvc me rrjetë qelqi 10*10cm nga të dyja krahët. Përdoret për drejtimin e këndeve dhe për bashkimin e sistemit termik në kënde.

Skeda Teknike

× Përshëndetje!