SCHICK FARBE

SCHICK FARBE është një bojë për ambjente të brëndëshme

Njësia

Kovë

Sasia

1 L

Marka

Deutsch Color

Përshkrimi

SCHICK FARBE është një bojë plastike speciale mbi të cilën mund të shkruash dhe të fshish shënime ose vizatime të ndryshme

Skeda Teknike

× Përshëndetje!