SMARTROOF BASE

SmartRoof Base është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të shpërndarë njëtrajtësisht mbi tërë trashësinë e pllakës dhe u takon produkteve shumë të forta.

Trashësia

50mm, 80mm, 100mm, 120mm

Marka

Knauf Insulation

Përshkrimi

Pllaka izoluese për kulme të rrafshëta. SmartRoof Base është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të shpërndarë njëtrajtësisht mbi tërë trashësinë e pllakës dhe u takon produkteve
shumë të forta. Produkti është i adjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i papërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe kimikisht neutral. Dimensionet nukndryshohenpërshkaktëndryshimevetëmëdhatëtemp eraturave.

Skeda Teknike

× Përshëndetje!